CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Đây là tuyên bố về bảo vệ dữ liệu cá nhân của Công ty TNHH Riviera Cove

2. Công ty TNHH Riviera Cove tôn trọng các quyền mà pháp luật quy định trong việc bảo vệ thông tin. Công ty TNHH Riviera Cove thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân cho các mục đích như là thông báo cho quý vị hoặc chỉ khi được luật pháp yêu cầu. Bản tuyên bố này có thể được sửa đổi vào từng thời điểm.

3. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc, ý kiến hay đề xuất nào về cách mà Công ty TNHH Riviera Cove thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị hoặc về tuyên bố này, vui lòng liên hệ với Chuyên viên Phụ trách Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi qua email klvmarcom@kepland.com.vn)

4. Nếu quý vị muốn nhận dữ liệu về thông tin cá nhân mà Công ty TNHH Riviera Cove đang giữ, để cập nhật dữ liệu cá nhân hoặc thu hồi bất kỳ quyết định chấp thuận nào, vui lòng liên hệ với Chuyên viên Phụ trách Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi qua địa chỉ email trên.

Bản Tuyên Bố Trên Web

Khi quý vị gửi thông tin thông qua trang web này hoặc tới địa chỉ email được cung cấp tại trang web này, quý vị được xem là đã đồng ý và chấp thuận đối với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ tất cả các thông tin đó theo cách được mô tả trong Bản Tuyên Bố Trên Web này.

Thông tin quý vị đã gửi sẽ chỉ được sử dụng và tiết lộ chung cho mục đích được yêu cầu, ví dụ:

(i) Gửi email định kỳ cho quý vị về việc phát hành thông cáo báo chí, báo cáo hàng năm, báo cáo bền vững, kết quả, các ấn phẩm hoặc bất kỳ thông tin hoặc tài liệu khác mà chúng tôi nghĩ quý vị có thể quan tâm khi quý vị đăng ký nhận thông tin về các ấn phẩm từ chúng tôi;

(ii) Khi quý vị đã gửi cho chúng tôi bản lý lịch hoặc thông tin tương tự để ứng tuyển vị trí công việc hoặc để sắp xếp các dịch vụ khác tại hoặc với Công ty TNHH Riviera Cove; hoặc (iii) Giúp chúng tôi quản lý và nâng cao sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm phân tích nhu cầu khách hàng trong tương lai.

Chúng tôi bảo lưu quyền sử dụng và tiết lộ bất kỳ thông tin được cung cấp trong việc liên lạc với quý vị và tuân thủ luật pháp, bao gồm việc tiết lộ thông tin đã gửi để đáp ứng (i) yêu cầu của bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý; hoặc (ii) các nhà cung cấp dịch vụ và các chuyên gia tư vấn của Công ty TNHH Riviera Cove đã ký hợp đồng cung cấp cho Công ty TNHH Riviera Cove các dịch vụ hành chính, tài chính, nghiên cứu, chuyên nghiệp hoặc các dịch vụ khác bao gồm dịch vụ bảo hiểm và tín dụng. Quý vị đồng ý với mọi việc sử dụng và tiết lộ thông tin được đệ trình bởi Công ty TNHH Riviera Cove và bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào cho Công ty TNHH Riviera Cove, ở trong hoặc ngoài phạm vi Việt Nam, và sự chấp thuận này sẽ có hiệu lực cho đến khi quý vị rút lại sự chấp thuận của quý vị.

Xin lưu ý rằng trang Web này sử dụng cookies để theo dõi các cài đặt của trình duyệt và giúp phân tích dữ liệu về lưu lượng truy cập đến trang web để cải tiến trang web dựa trên nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi thường sử dụng những thông tin đó để phân tích thống kê nhưng có thể sử dụng nó cho các lý do khác dưới dạng tổng hợp hoặc khi chúng tôi không nhận thức được danh tính của quý vị.

Cookie không cung cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào máy tính của quý vị hoặc bất kỳ thông tin nào về quý vị, ngoại trừ những dữ liệu quý vị chọn chia sẻ. Hầu hết các trình duyệt internet tự động chấp nhận cookie nhưng quý vị có thể thường xuyên thay đổi cài đặt trình duyệt theo sở thích của quý vị. Nếu quý vị chọn không chấp nhận cookie, quý vị không thể trải nghiệm tất cả các tính năng của trang web này.

Đường D1, Phường Phước Long B, Q. 9, TP. HCM
HOTLINE: (+84) 916 446 289
www.rivieracove.com.vn
Chính sách bảo mật
Một dự án biệt thự cao cấp đến từ

Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0305772018 cấp đăng ký lần đầu ngày 09/06/2008 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM