Tổng Hợp

Hiệu chuẩn là gì – hiệu chỉnh là gì?

Thanh tra là gì? Hiệu chỉnh là gì? Chỉnh sửa là gì? Qua bài viết này cách phân biệt hiệu chuẩn và hiệu chuẩn thiết bị đo lường đơn giản như sau

Khái niệm thử nghiệm

Kiểm định phương tiện đo là việc kiểm tra và xác định sự phù hợp của phương tiện đo với các yêu cầu của pháp luật, bất kể chúng có tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể hay không. Kết quả kiểm tra được thể hiện là đạt hoặc không đạt. Danh mục phương tiện đo được kiểm định do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

hieu-chinh-la-5-a-rivieracove

Khái niệm hiệu chỉnh là gì?

Hiệu chuẩn dụng cụ là việc kiểm tra thiết lập mối quan hệ giữa phép đo và dụng cụ đo. Kết quả hiệu chuẩn không đại diện cho việc đạt hay không đạt, mà là mối quan hệ giữa phép đo tiêu chuẩn và phép đo được hiển thị bởi thiết bị. Hiệu chuẩn là tự nguyện và không bắt buộc theo luật.

Khái niệm sửa chữa

Sau khi hiệu chuẩn, thiết bị đo không đạt yêu cầu đo lường như mong đợi và yêu cầu sửa chữa và hiệu chuẩn lại. Điều chỉnh này, được gọi là hiệu chuẩn, được thiết kế để làm cho thiết bị đo hoạt động chính xác theo cách mà nó cần.

Phân biệt kiểm tra hiệu chuẩn Phân biệt xác minh và hiệu chuẩn

Giống nhau:

Kiểm định và hiệu chuẩn về cơ bản giống nhau ở chỗ đều kiểm tra và so sánh kết quả của phép đo tiêu chuẩn với kết quả hiển thị trên thiết bị đo.

hieu-chinh-la-5-a2-rivieracove

Đơn vị kiểm định, hiệu chuẩn phải đăng ký chức năng và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Nghị định số 105/2016 / NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở kiểm định, hiệu chuẩn, phương tiện thử nghiệm, đo lường, tiêu chuẩn đo lường

Sau khi thiết bị đo lường đã được kiểm định, được cấp tem kiểm định, hiệu chuẩn và Giấy xác nhận kết quả kiểm định, hiệu chuẩn.

Sự khác biệt

+ Bắt buộc

Luật quy định phải kiểm định thiết bị đo, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành danh mục thiết bị được kiểm định và quy trình kiểm định. Tổ chức, cá nhân người dùng hoặc yêu cầu công việc cụ thể.

+ Kết quả

Nếu kiểm định đạt yêu cầu thì cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm định và đóng dấu kiểm định.

Hiệu chuẩn Cấp Giấy chứng nhận kết quả hiệu chuẩn và tem hiệu chuẩn

+ Quy trình thực hiện

Quy trình kiểm tra do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Quy trình hiệu chuẩn thông thường do cơ quan công nhận soạn thảo và phê duyệt sau khi đăng ký cơ quan hiệu chuẩn theo Nghị định số 105/2016 / NĐ-CP

+ Điều khoản

Việc kiểm tra bắt buộc được thực hiện trong ba trường hợp: trước khi đưa vào sử dụng, sau khi bảo dưỡng và kiểm tra thường xuyên. “Thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ” quy định rõ thời hạn kiểm định thường xuyên các loại thiết bị. Thời hạn kiểm định thường từ 1 đến 5 năm, tùy thuộc vào loại thiết bị đo lường.

Hiệu chỉnh khi cần thiết, thường là 12 tháng được khuyến nghị

Phân biệt giữa kiểm định và hiệu chuẩn Có thiết bị đo Nhóm 2 nào không yêu cầu kiểm định không?

Có. Nhiều đơn vị đo lường 2 nhóm nhưng chưa qua quá trình kiểm định và không được phép kiểm định đơn vị nào nên chưa được kiểm định.

Bạn đã kiểm tra và hiệu chuẩn thiết bị?

Vâng. Người sử dụng muốn kiểm tra rằng sai số của thiết bị đo nhỏ hơn sai số theo quy định của pháp luật có thể yêu cầu hiệu chuẩn.

Trên đây là bài viết giúp bạn hiểu hiệu chỉnh là gì hy vọng có ích với bạn!

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button