Tổng Hợp

Lợi Nhuận Thuần Là Gì? Cách Tính Lợi Nhuận Sinh Lời Chuẩn Nhất?

Lợi nhuận thuần là gì? Tên tiếng anh của lợi nhuận ròng là gì? Công thức tính lãi ròng? Vai trò của lợi nhuận ròng là gì? Lợi nhuận ròng nghĩa là gì? Nguyên tắc tối ưu hóa lợi nhuận ròng?

Lợi nhuận luôn là yếu tố quan trọng của một doanh nghiệp, vì vậy mọi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trên thị trường đều hướng tới mục tiêu là tạo ra lợi nhuận. Vì vậy, muốn biết doanh nghiệp thu được bao nhiêu lợi nhuận sau một thời gian hoạt động, doanh nghiệp phải sử dụng công thức tính lợi nhuận ròng dựa trên báo cáo thu chi của doanh nghiệp. Vậy công thức tính lãi ròng, lãi ròng là gì?

loi-nhuan-thuan-3-a1-rivieracove

1. Lợi nhuận thuần là gì?

Trước khi tìm hiểu về lợi nhuận, trước tiên chúng ta sẽ hiểu về thuật ngữ lợi nhuận, đây là một từ đơn giản của thuật ngữ lợi nhuận ròng và dùng làm cơ sở kiến ​​thức để nghiên cứu và phân tích chuyên sâu về lợi nhuận. thu nhập.

Lợi nhuận là khoản chênh lệch giữa doanh thu của doanh nghiệp và chi phí sản xuất ra doanh nghiệp đó để đạt được mức doanh thu đó. Lợi nhuận được coi là kết quả tài chính cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nó cũng là cơ sở, căn cứ để đánh giá lợi ích kinh tế của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định.

Nếu khái niệm trên đã giải thích lợi nhuận là gì. Vậy lợi nhuận ròng là gì, và nó cũng là lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh thuần của doanh nghiệp. Mục đích của bút toán này là phản ánh kết quả hoạt động của doanh nghiệp, tức là số chênh lệch giữa thu nhập hiện có sau khi trừ đi các khoản chi phí phát sinh trong kỳ, bao gồm cả giá thành của toàn bộ sản phẩm và vật tư tiêu hao.

Về cơ bản, lợi nhuận ròng vẫn là lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được sau khi trừ đi tất cả các chi phí phát sinh để tạo ra doanh thu.

2. Tên tiếng anh của lợi nhuận ròng là gì?

Trong tiếng Anh, lợi nhuận ròng được gọi là net profit

3. Công thức tính lãi ròng:

Để tính lợi nhuận ròng mà doanh nghiệp thu được sau khi đưa các chi phí cần thiết vào hoạt động sản xuất để tạo ra sản phẩm và các chi phí phát sinh khác để đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ, chúng ta có thể dựa vào công thức tính lợi nhuận sau:

Lợi nhuận hoạt động ròng = Thu nhập ròng – Chi phí bán hàng + (Thu nhập tài chính – Chi phí tài chính) – (Chi phí bán hàng + Chi phí quản lý doanh nghiệp)

Hoặc: lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = thu nhập ròng – giá vốn của toàn bộ sản phẩm, hàng hóa đã bán trong kỳ hiện tại.

ở đó:

Thu nhập ròng: Là thu nhập thu được từ việc bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ trên thị trường, sau khi trừ đi các chi phí phát sinh trong việc bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ như: chiết khấu bán hàng, thuế tiêu thụ đặc biệt, doanh thu bán hàng trả lại, chiết khấu thương mại, thuế xuất nhập khẩu.

– Giá vốn hàng bán: được hiểu đơn giản là toàn bộ chi phí tạo ra sản phẩm của doanh nghiệp, các chi phí liên quan đến giá vốn bán hàng bao gồm: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí vận chuyển hàng hóa, tiền lương nhân công dây chuyền sản xuất sản phẩm.

Doanh thu hoạt động tài chính: bao gồm lãi tiền thuê tài chính, tiền bản quyền, cổ tức, lãi tiền vay, lợi nhuận thường được công ty chia trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Chi phí tài chính: Là chi phí cho các hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

4. Vai trò của lợi nhuận ròng:

Doanh nghiệp hoạt động nào cũng có mục tiêu quan trọng đó là lợi nhuận, chỉ có lợi nhuận mới giúp doanh nghiệp tồn tại và tiếp tục phát triển trên thị trường, chính vì vậy đối với doanh nghiệp thì lợi nhuận luôn đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Đặc biệt:

Cho doanh nghiệp

– Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, lợi nhuận luôn là mối quan tâm hàng đầu của họ, bởi vì lợi nhuận là một bộ phận quan trọng của mỗi doanh nghiệp, nếu kinh doanh không có lãi cũng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp không thể tồn tại và phát triển, tệ hơn nữa là doanh nghiệp có thể bị phá sản và bị bị loại khỏi cuộc thi. Tóm lại, lợi nhuận quyết định sự sống chết của một doanh nghiệp.

– Có thể nói, lợi nhuận ảnh hưởng đến mọi mặt của doanh nghiệp. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài chính và khả năng thanh toán của một doanh nghiệp. Họ chỉ có thể trả hết nợ khi có lãi. Doanh thu thấp có nghĩa là doanh nghiệp sẽ không thể thanh lý nợ của họ.

Lợi nhuận còn là cơ sở đảm bảo tái sản xuất của mỗi doanh nghiệp. Khi hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi thì doanh nghiệp sẽ thu được lợi nhuận để đầu tư tiếp, từ đó doanh nghiệp có thể mở rộng quy mô hoạt động hoặc cập nhật trang thiết bị của hoạt động sản xuất …

Lợi nhuận ổn định cũng giúp doanh nghiệp duy trì vị thế trên thị trường, đồng thời giúp doanh nghiệp vay vốn bên ngoài dễ dàng hơn.

Lợi nhuận còn là chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý điều hành của người phụ trách doanh nghiệp.

cho người lao động

Khi có nhiều nguồn thu nhập theo chu kỳ không chỉ mang lại nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp mà còn mang lại nhiều lợi ích. Quyền lợi dành cho nhân viên cũ. Với mức thu nhập cao hơn, người lao động có nhiều cơ hội kiếm được lương cao hơn và thưởng tốt hơn, giúp họ cải thiện mức sống hàng ngày.

Đối với kinh tế – xã hội

Lợi nhuận có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế quốc dân của mọi quốc gia. Khi doanh nghiệp có nguồn thu nhập cao đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp này ngày càng phát triển, đó đương nhiên là dấu hiệu của một nền kinh tế ổn định và vững mạnh của đất nước.

Ngoài ra, chỉ khi kinh doanh có lãi thì doanh nghiệp mới có nguồn thu nộp thuế vào ngân sách nhà nước để nhà nước có kinh phí duy tu, nâng cao cơ sở vật chất, kỹ thuật và an ninh. Phòng ngừa và thực hiện các chương trình giáo dục và đào tạo, hỗ trợ người dân nâng cao mức sống trong xã hội, v.v.

Năm, ý nghĩa của lợi nhuận ròng:

Lợi nhuận ròng giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh của mình. Dựa trên dữ liệu, các nhà quản lý doanh nghiệp sẽ biết được tình hình kinh doanh đang tăng hay giảm, từ đó họ có thể xác định các vấn đề đang gây ra sụt giảm doanh thu, đưa ra các biện pháp khắc phục, hành động phù hợp hoặc hoạch định chiến lược kinh doanh. Ví dụ: không đủ tiền, trải nghiệm khách hàng kém, dịch vụ khách hàng kém, quản lý lỏng lẻo, giá trị sản phẩm thấp, v.v.

– Giá trị của lợi nhuận ròng sẽ giúp các cổ đông là chủ sở hữu của doanh nghiệp nhanh chóng xem xét và phân tích các báo cáo tài chính của doanh nghiệp để đảm bảo lợi ích hợp pháp của mình. Nếu cổ phiếu của công ty không đảm bảo đủ lợi nhuận ròng, giá trị cổ tức bằng cổ phiếu có thể bị giảm sút, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của cổ đông công ty. Vì vậy, đó thường là những điều mà các cổ đông quan tâm.

– Lợi nhuận ròng còn là cơ sở dữ liệu để các nhà đầu tư và các nhà nghiên cứu thị trường so sánh hoạt động của các doanh nghiệp trong một lĩnh vực nhất định của thị trường. Điều này sẽ giúp họ dự đoán liệu doanh nghiệp họ định đầu tư trong tương lai có tạo ra nhiều giá trị còn lại hay không, và những điều này cũng giúp nhà đầu tư dự đoán được chi phí cần thiết, và họ sẽ phải đầu tư hay góp vốn vào doanh nghiệp.

Lợi nhuận ròng là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hiệu quả của các hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp.

6. Nguyên tắc tối ưu hóa lợi nhuận ròng:

Để tối ưu hóa lợi nhuận ròng, các công ty có thể áp dụng các nguyên tắc sau:

Nguyên tắc luôn giải quyết các vấn đề tài chính: Thu nhập – Chi phí> 0

Để có thể kinh doanh có lãi, tất cả các vấn đề tài chính đều quy tụ về dạng cơ bản sau: Doanh thu – Chi phí, Thu nhập – Vốn đầu tư, Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí, Dòng thu nhập = Thực tế Để làm được điều này, doanh nghiệp nên chi chú ý đến các nguyên tắc sau:

– Quản lý các nguồn thu, chi dựa trên các dự toán và dự báo đã được phân tích đầy đủ.

– Kiểm soát, gia hạn nợ thường xuyên, chặt chẽ và có chính sách xử lý dứt điểm, tránh tình trạng phá sản, nợ lãi tăng.

– Kiểm soát chặt chẽ việc tồn kho vật tư, hàng hóa, xuất nhập tồn, nâng cao khả năng thanh khoản của vốn lưu động.

– Xây dựng kế hoạch tài chính rõ ràng, cụ thể, kiểm soát dòng tiền, lên kế hoạch thu hồi công nợ.

Luôn hiểu rõ nguyên tắc thu chi để tối ưu hóa lợi nhuận

Trong một doanh nghiệp, nguyên tắc thu chi luôn phải đảm bảo 3 vấn đề sau: kế hoạch hóa (đặc biệt là hoạch định dòng tiền), hòa vốn và thu hồi vốn gốc (chi đầu tư và thu hồi vốn đầu tư).

“Tăng thu nhập giảm chi tiêu” nghe thì đơn giản, nhưng không có chi tiêu (đầu tư) thì làm sao có thu nhập? Vì vậy, người quản lý doanh nghiệp cần tách biệt giữa đầu tư (thu nhập và chi tiêu của dự án đầu tư) với chi tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày để đánh giá hiệu quả đầu tư và lợi nhuận, lợi nhuận của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều công ty chỉ tập trung vào hoạt động sinh lời trước mắt, cắt đứt mọi khoản đầu tư cho phát triển lâu dài, lấy lý do tiết kiệm và dừng lỗ, không đánh giá nghiêm túc kết quả đầu tư, dẫn đến công ty không còn có sản phẩm sáng tạo hoặc cạnh tranh mới.

Luôn có kế hoạch tài chính để đảm bảo dòng tiền.

Kế hoạch tài chính là rất quan trọng đối với một doanh nghiệp vì nó giải quyết các mục tiêu tài chính đã thiết lập và cách sử dụng các nguồn lực để đạt được các mục tiêu đó.

Lập kế hoạch tài chính là việc xây dựng các báo cáo tài chính, các mục tiêu chính trong tương lai và các ưu tiên cho doanh nghiệp bằng cách sử dụng một số giả định về thu nhập, chi phí … trong quá khứ và các dự báo của báo cáo tài chính (dòng tiền, bảng cân đối kế toán, thu nhập …).

Hy vọng bài viết về chủ đề lợi nhuận thuần trên đây đã mang lại kiến thức hữu ích dành cho các bạn!

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button