Backspace

  • Tổng Hợpbackspace-a-rcv

    Backspace Là Gì?

    Thông thường để xóa ký tự nào đó, người dùng thường sử dụng phím Backspace. Tuy nhiên, nhiều người dùng Windows 10 gần đây đã phản ánh rằng phím Backspace chỉ có thể xóa một ký tự duy nhất chứ không thể xóa một ký tự liên tục như trước đây. Bài viết dưới đây quản trị mạng sẽ hướng…

    Read More »
Back to top button