đường kính

  • Tổng Hợpduong-kinh-5-a6-rivieracove

    R Là Bán Kính Hay Đường Kính?

    Đầu tiên, để xác định xem r là bán kính hay đường kính, chúng ta cần tìm xem r nằm ở đâu trong hình tròn. Đường tròn là gì? Trong đó: c là chu vi của hình tròn d là kinh độ O là tâm của đường tròn R là bán kính của hình tròn Trong hình học phẳng, đường…

    Read More »
Back to top button