hiệu chỉnh là

  • Tổng Hợphieu-chinh-la-5-a-rivieracove

    Hiệu chuẩn là gì – hiệu chỉnh là gì?

    Thanh tra là gì? Hiệu chỉnh là gì? Chỉnh sửa là gì? Qua bài viết này cách phân biệt hiệu chuẩn và hiệu chuẩn thiết bị đo lường đơn giản như sau Khái niệm thử nghiệm Kiểm định phương tiện đo là việc kiểm tra và xác định sự phù hợp của phương tiện đo với các yêu cầu của…

    Read More »
Back to top button