Negative Là Gì

  • Tổng Hợpnegative-la-gi-1-a9-rivieracove

    Negative Là Gì?

    Một thống kê không chính thức từ một nghiên cứu xã hội học cho thấy khoảng 55% -60% người được hỏi không biết kết quả xét nghiệm negative là gì. Đó là một con số khá lớn đối với một thuật ngữ thường được sử dụng trong y học hiện đại Negative là gì? “Âm tính” là một từ tiếng…

    Read More »
Back to top button