ngôi kể

  • Tổng Hợpngoi-ke-a-rcv

    Như Thế Nào Được Gọi Là Ngôi Kể Thứ 2

    Như thế nào được gọi là ngôi kể thứ 2. Mời bạn đọc bài viết dưới đây nhé! 1. Kiến thức cơ bản 1. Người kể chuyện: – là lập trường giao tiếp mà người kể sử dụng khi kể lại câu chuyện. – Khi người nối ngôi gọi mình -> ngôi thứ nhất. – Khi người tiếp theo ẩn…

    Read More »
Back to top button