ocd là gì

  • Tổng Hợpocd-la-gi-4-a2-rivieracove

    Rối loạn ám ảnh cưỡng chế hay OCD là gì?

    Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD là gì) là một chứng rối loạn trong đó một người lặp đi lặp lại những suy nghĩ, suy nghĩ hoặc cảm xúc không mong muốn (OCD), khiến họ cảm thấy có động lực để làm điều gì đó lặp đi lặp lại. Đi, lặp lại (buộc). Những hành vi lặp đi lặp…

    Read More »
Back to top button