.Signature là gì

  • Tổng Hợpsignature-la-gi-2-a10-rivieracove

    Signature là gì? Loại chữ ký nào phổ biến hiện nay?

    Một trong những phương pháp học sớm nhất là mọi người sẽ chọn những từ mà họ tiếp xúc thường xuyên. Để ghi nhớ những từ tiếng Anh mới vừa học được lâu hơn. Đối với những nhân viên văn phòng, bạn có thể học những từ liên quan đến công việc của mình như văn bản, tài liệu, chữ…

    Read More »
Back to top button